Skip to main content

bakad

Hak temelli çalışma yürüten ve sivil toplum geçmişi olan bir grup aktivist, akademisyen ve sanatçı tarafından 1 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır’da kurulan Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği – bakad katılımcılık ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde demokrasinin derinleşmesini ve toplumsal barışın sağlanmasını amaçlamaktadır.

Derneğimiz Diyarbakır özelinde ırk, cinsiyet, cinsel yönelim/cinsiyet kimliği, din/inanç, yaş ve ekonomi temelli toplumsal eşitsizliklerin yapısal ve kültürel arka planını anlamaya yönelik bilimsel ve sanatsal üretim odaklı yürüteceği faaliyetlerle Türkiye’de barış kültürünü yaymayı hedeflemektedir.

bakad, bu amaç ve hedefler doğrultusunda;

  • Kırılgan grupların şiddet, baskı, sosyal dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili raporlar yayınlar ve savunuculuk faaliyetleri yürütür.
  • Dünya genelinde, yürütülen barış ve çatışma dönüşümü politikaları; uygulanan geçiş dönemi adaleti; topluluk temelli, onarıcı ve dönüştürücü adalet mekanizmaları ışığında Türkiye’de kalıcı barışın imkanlarını sorunsallaştırır.
  • Bir arada yaşamın imkanlarını oluşturmaya yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler yürütür.

bakad çatısı altında yürüteceğimiz bu çalışmaların, yapısal ve kültürel eşitsizliklerin giderilmesine ve daha demokratik ve adil bir toplumun yapılanmasına katkı sunacağını umuyoruz.