Skip to main content

biz kimiz?

 vizyonumuz 

Katılımcı, kapsayıcı ve kalıcı bir toplumsal barış.

 misyonumuz 

Bir arada şiddetsiz bir yaşamın olanaklarını sağlamak için kırılgan grupları önceleyerek; kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda araştırmalar yapmak, sanatsal faaliyetler yürütmek ve savunuculuk yapmak.

 faaliyetlerimiz 

  • Araştırmalar yapıp raporlar sunmak.
  • Seminer, panel, konferans, çalıştay, atölye vb. etkinlikler düzenlemek.
  • Tiyatro oyunları, film gösterimleri/festivalleri, konserler, sahne performansları, sergiler düzenlemek.
  • Yerel, ulusal ve uluslararası ağlara dahil olmak, sivil toplumla dayanışma ve iş birlikleri geliştirmek, sivil alanı güçlendirmek.
  • Psikososyal ve hukuki destek için bilgilendirme ve yönlendirme yapmak.