Skip to main content

Bu çalışmada afetlerin sürekliliğinin ele alınmasını önemsiyoruz. Bu, kırılgan bir grup olan LGBTİ+’ların deneyimlerini anlamaya yardımcı olabilir. Zira devam etmekte olan bir afet, üzerine eklenen yeni bir afet sonrasındaki toparlanma sürecini karmaşık bir hale getirebilir. Örneğin; afet öncesinde yapısal ve kültürel ayrışma nedeniyle şiddetin hedefi olan toplumların barınma, eğitim, sağlık, hukuk vb. alanlarda yaşadıkları toplumsal hiyerarşi ve yoksulluk gibi krizler uzun süreli bir afet halini alabilir.

Bu araştırmanın amacı 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş ve 20 Şubat 2023 Hatay depremlerinden etkilenen LGBTİ+’lar ve onlarla dayanışma gösteren örgütlü veya bireysel yapıların perspektifinden Türkiye’de LGBTİ+ kapsayıcı afet yönetiminin imkânlarını anlamaktır.

Yayını incelemek için tıkla!